กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ “เถ้าแก่น้อย

18 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.59 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เถ้าแก่น้อย จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ” ที่จัดโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.สงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีวิทยากรคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ หรือ "ต๊อบ เถ้าแก่น้อย" เจ้าของธุรกิจสาหร่ายทะเลทอดกรอบ มาเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา