เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯและพบปะผู้คุย (SME BANK)

18 เมษายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

07/04/59 คุณประกอบ อ่ำปลอด ผอ.ฝ่ายสินเชื่อขนาดย่อมภาค8 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และคุณวาสนา วิกรัยเจริญยิ่ง ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขายะลา(SME BANK) ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพบปะผู้คุยกับ ผจก.ศูนย์บ่มเพาะฯ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง เรื่องแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประการ เป็นต้น