ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

16 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใด้ตอนล่าง (University Business Incubator / UBI) เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่  11-14 มกราคม 2566

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด