อบรมสร้างแรงบันดาลใจ

9 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันพฤหัส ที่ 8 เมษายน 2564
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ เสวนา เรื่อง จุดประกายความคิดธุรกิจสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมซานถ้วร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 20 คน
วิทยากรโดย
คุณอัสนะห์ สาอูดี
เจ้าของธุรกิจ ASNAH CLOTHING
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คุณนัสริน สาอูดี
ผู้จัดการธุรกิจ ASNAH CLOTHING
และคุณซัลวานี โต๊ะหมะ
ผู้ดูแล / แอมมินเพจ ASNAH CLOTHING