โครงการอบรม Train the Trainer for " Young Entrepreneure Support (Y.E.S.) Idea Challenge"

14 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11-13 ตุลาคม 62
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เข้าโครงการอบรม Train the Trainer for " Young Entrepreneure Support (Y.E.S.) Idea Challenge" สำหรับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ นนทบุรี