จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี และ ผู้ที่สนใจ
อบรม การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 
#หัวข้อ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
Free ฟรี !!! รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น !
#วิทยากรโดย 
คุณอัสนะห์ สาอูดี
เจ้าของธุรกิจ ASNAH BRAND
ศิษย์เก่า สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#วันเวลาสถานที่
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Tel : 073 -299649