ประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้วันที่ 22 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร. กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. สงขลา ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม