ผู้บริหาร

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง 

เบอร์ติดต่อ  : 073299630 (63600)

อีเมล์  : [email protected]