เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ
ติดต่อหน่วยงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.


ไม่มีรายการ
 


เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯและพบปะผู้คุย (SME BANK) เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพบปะผู้คุย โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขายะลา(SME BANK) ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 170 ครั้ง
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เถ้าแก่น้อย จุดประกายการ กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เถ้าแก่น้อย จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ” ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 190 ครั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 57 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้สนทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 101 ครั้ง
ประชุมสัมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสา ประชุมสัมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาและการติดตามประเมินผลโครงการ ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 69 ครั้ง
 
 

University Business Incubation Center

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคาร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-7329-9649

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center