เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กระบวนการบ่มเพาะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ประมวลภาพกิจกรรม
ทำเนียบผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ
ติดต่อหน่วยงาน
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต .::. การเปิดเผยราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือนิทาน .::. อบรมศาสนปฏิบัติ "วิถีไทย วิถีมุสลิม" .::. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานขาย ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำกัด .::.


ไม่มีรายการ
 


โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ หลักสูตร ก.รุ่น2 “โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน” หลักสูตร ก. “การทำธุรกิจจากผลิตภัณฑ์แปรรูป กล้วยหิน (พืช GIสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ผลิตภัณฑ์แปรรูปฉาบรสหวาน ฉาบรสเค ...
วันที่ 02 สิงหาคม 2560 ดู 15 ครั้ง
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ หลักสูตร ก.รุ่น1 โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ...
วันที่ 02 สิงหาคม 2560 ดู 19 ครั้ง
โครงการ บ่มเพาะวิสาหกิจ ปี 2560 : โครงการ บ่มเพาะวิสาหกิจ ปี 2560 : "อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ" ...
วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ดู 27 ครั้ง
เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะฯและพบปะผู้คุย (SME BANK) เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและพบปะผู้คุย โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขายะลา(SME BANK) ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 197 ครั้ง
กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ “เถ้าแก่น้อย กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “เถ้าแก่น้อย จุดประกายการเป็นเจ้าของธุรกิจ” ...
วันที่ 18 เมษายน 2559 ดู 246 ครั้ง
 
 

University Business Incubation Center

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคาร 3 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-7329-9649

เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000   

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center